Dėl Nepriklausomo turto vertinimo įstatymo diskusinio dokumento

LR Finansų ministerija 2019-10-08 išplatino vertintojų bendruomenei Nepriklausomo turto vertinimo įstatymo diskusinį dokumentą, nurodydama, jog diskusinis dokumentas skirtas pagrindinių nuostatų aptarimui su suinteresuotosiomis šalimis ir nėra laikytinas įstatymo pakeitimo projektu; įstatymo pakeitimo projektas bus rengiamas po aptarimo”. 2019-10-25 vyko Finansų ministerijos organizuotas pasitarimas su turto vertintojų asociacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, kuriame diskusinio dokumento santrauka buvo pristatyta prezentacijoje (dokumentas pridedamas). LTVVĮA valdybos pirmininkas pasitarime pristatė pastabas diskusiniam dokumentui, suformuluotas ir patvirtintas LTVVĮA 2019-10-23 valdybos posėdyje. Atsižvelgiant į Finansų ministerijos organizuoto pasitarimo ir valdybos posėdžio išdavas, LTVVĮA parengė ir pateikė raštą Finansų ministerijai, kuriame išdėstė diskusiniam dokumentui (raštas su priedu pridedami).

pdficon NTVI_diskusinis_dokumentas_su_ pasiūlymais

pdficon Rastas_Finansų_ministerijai_19_11_15

pdficon NTV_pristatymas_2019_10_25