Rengiami teisės aktų, įgyvendinančių naują LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakciją, projektai

  • 2011-12-16

LR audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas LR finansų ministerijos įpareigotas parengti teisės aktų, įgyvendinančių 2012-05-01 įsigaliosiantį LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, projektus. Atsižvelgdamas į tai, ir siekdamas užtikrinti sklandų įstatymo nuostatų įgyvendinimą, institutas sudarė darbo grupes šiems…

Plačiau

LR audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto nurodymas

  • 2011-12-05

LR audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas atsižvelgdamas į gaunamus paklausimus dėl reikalavimo turto vertinimo dokumentuose nurodyti vertinamo turto savininko asmens kodą teisėtumo, pagal kompetenciją kreipėsi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl nuomonės pateikimo.       Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pažymėjo, jog…

Plačiau