Vykdomas paraiškų dėl dalyvavimo vertinimo ataskaitų kokybės valdymo programoje priėmimas

Šiuo metu turime turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, turto vertinimo metodiką, Europos turto vertinimo standartus, Tarptautinius turto vertinimo standartus ir Nacionalinius turto ir verslo vertinimo standartus. Taip pat turime Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutą, Lietuvos turto vertintojų asociaciją, Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociaciją. Tačiau šiuo metu neturtime realiai dirbančios struktūros, kuri galėtų savo kompetencijos ribose pasižiūrėti ir pateikti išvadas, kaip turtą vertinančių įmonių turto vertintojai laikosi normatyvinių turto ir verslo vertinimą reglamentuojančių dokumentų. Tik atskiri privatūs bankai turi suformavę turto vertintojų grupes, kurie ir tikrina turtą vertinančių įmonių (turinčių sutartis su bankais dėl vertinimo paslaugų teikimo) ataskaitas. Kokiais kriterijais vadovaujantis atrenkamos įmonės? Kodėl vienam bankui priimtina, kitam nepriimtina atskira įmonė? Aiškumo nėra. Taigi šioje vietoje turime problemų ir kaip jas spręsti neturime mechanizmo. Dėl nepakankamos ataskaitų kokybės atsiranda problemų vertintojų bendruomenei, apskritai, dėl vertintojo veiklos prestižo ir atlygio už darbą.
       2008-2010 metų laikotarpiu LTVVĮA Įmonių atestavimo ir priežiūros komisija derindama su asociacijos valdyba paruošė vertinimo ataskaitų kokybės valdymo programos darbo reglamentus ir siūlo asociacijos nariams dalyvauti šioje programoje.
       Darbo reglamentai buvo derinami ir diskutuojami eilėje turto vertinančių įmonių asociacijos posėdžių. 2009 m. spalio 20 d. organizuotame LTVVĮA neeiliniame visuotiniame narių susirinkime buvo pristatyta vertinimo ataskaitų kokybės valdymo sistema ir darbo grupių reglamentai. Susirinkimas patvirtino paruoštus programos reglamentus. Taip pat ši programa bei jos praktinis taikymas buvo pristatytas 2009 m. gruodžio 1 d. asociacijos organizuotame seminare „Vertinimo ataskaitų kokybės vertinimo praktikos formavimas“.
       Pradėjus realiai vykdyti vertinimo ataskaitų kokybės monitoringo projektą, perspektyvoje galima būtų informuoti pagrindinius užsakovus (bankus ir kitas įstaigas), kad dalyvaujančių šioje programoje įmonių pateikiamos turto vertinimo atskaitos kokybiškos ir atitinka visus turto vertinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
       Šiuo metu LR Seimui yra pateiktas naujas turto ir verslo vertinimo įstatymo projektas, kuriame yra kelios nuostatos, kuriose numatoma griežtinti turtą vertinančių įmonių priežiūrą, taip pat ruošiami patvirtinti Turto ir verslo vertinimo standartai, kurie bus privalomi visiems. Nelaukdama minėtų dokumentų patvirtinimo, Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija paruošė turto vertinimo ataskaitų kokybės monitoringo sistemą turėdama tikslą pakelti turtą vertančių įmonių darbų kokybę ir prestižą.
       Todėl siūlome aktyviai prisijungti prie projekto įgyvendinimo. Didesnis dalyvaujančių įmonių skaičius sumažintų projekto įgyvendinimo kaštus ir duotų realią naudą kokybės ir marketingo prasme projekte dalyvaujančioms įmonėms.