Šiandien LR audito, apskaitos ir turto vertinimo institute 13.30 val. vyks tarybos posėdis

Asociacijos valdybos pirmininkas šiandien LR audito, apskaitos ir turto vertinimo institute 13.30 val. dalyvaus organizuojamame tarybos posėdyje, kurio numatoma darbotvarkė:
1.  Dėl Instituto tarybos 2010 m. balandžio 7 d. posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
2.  Dėl Instituto tarybos 2009 m. spalio 8 d. posėdžio priimtų nutarimų vykdymo ataskaitos;
3.  Dėl Klaipėdos teritorinės muitinės rašto ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rašto dėl UAB „PAJŪRIO AUTORIKA“ turto vertintojo atliktų turto vertinimo ataskaitų;
4.  Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštų dėl UAB „CENSUS OPTIMUS“ turto vertintojo transporto priemonių vertinimo ataskaitų;
5.  Dėl kito Instituto tarybos posėdžio datos nustatymo.