Apie doc. dr. Yener Coskun

yener

Komercinio nekilnojamojo turto ir verslo vertinimas neapibrėžtumo laikotarpiu,

Lektorius doc. finansų dr. Yener Coskun. Trukmė 4 val.

Nekilnojamojo turto ir verslo vertinimo tikslas – nustatyti tiriamojo turto rinkos vertę. Ši informacija ypač svarbi neapibrėžtumo laikotarpiais, kai pagrindiniai duomenys, tokie kaip pinigų srautai, diskonto normos ir nerizikingos normos, yra itin neapibrėžti. Dėl besitęsiančios pasaulinės pandemijos ir politinės situacijos rizikų gerokai padaugėjo galimų klaidingų šių kintamųjų skaičiavimų. Dėl šių priežasčių vertės įvertinimai linkę būti iškraipyti ir triukšmingi. Seminare bus nagrinėjami šie iššūkiai ir pateikiama išsami nekilnojamojo turto ir verslo vertinimo metodų apžvalga cikliškomis ir neapibrėžtumo sąlygomis.

Kalbant apie verslo vertinimą, seminare bus nagrinėjamas ryšys tarp įmonės stadijos ir numatomos rinkos vertės. Dalyviai taip pat sužinos apie WACC apskaičiavimą, nuosavo kapitalo kainą ir skolinto kapitalo kainą verslo vertinimuose, įskaitant rekomenduojamus informacijos šaltinius. Taip pat bus aptartas tarptautinių verslo vertinimo standartų, tokių kaip AICPA ir Tegova verslo vertinimo standartų, priėmimas. Be to, seminare bus kalbama apie tvarumo poveikį verslo vertei, įskaitant ESG įvertintų tvarių įmonių vertės metriką.

Kalbant apie nekilnojamąjį turtą, seminare pagrindinis dėmesys bus skiriamas pajamas generuojančio nekilnojamojo turto kapitalo kainos nustatymui ir atitinkamiems duomenų šaltiniams. Rinkos ir sąnaudų metodai taip pat bus analizuojami remiantis naujausiais nekilnojamojo turto vertinimo standartų patobulinimais. Taip pat apžvelgsime tvarumo ir ESG praktikos vaidmenį nustatant nekilnojamojo turto vertę, įskaitant darnių pastatų sukurtą vertę ir kaip gali skirtis kapitalo sąnaudos ir grynosios pinigų įplaukos rudojo ir žaliojo turto atveju.

Tiek verslo, tiek nekilnojamojo turto vertinimo diskusijos apims įvairius praktinius atvejų tyrimus, kad galima būtų geriau suprasti vartojamas sąvokas ir naujausias tendencijas. Apskritai, seminaras suteiks dalyviams išsamų supratimą apie nekilnojamojo turto ir verslo vertinimo metodus, taip pat apie tvarumo vaidmenį šiuose vertinimuose.

 Yener Coşkun yra docentas, tyrinėjantis finansų sritį, ypatingą dėmesį skiriantis nekilnojamojo turto ir verslo vertinimams, ESG ir REIT kainodarai bei būsto makroekonomikai. 2003 m. Yener studijavo  prestižinėje Wharton verslo mokykloje Pensilvanijos univerversitete (UPENN; JAV), o 2019 m. Šefildo universitete (Jungtinė Karalystė). Jo mokslo studijos buvo paskelbtos Housing Studies, Emerging Markets Review ir Empirical Economics mokslo žurnaluose ir kt. Jam priskiriama daugiau nei 1000 citavimų, yra 5 knygų autorius (naujausioji išleista prestižinės Springer leidyklos), taip pat yra ir įvairių recenzuojamų mokslo žurnalų straipsnių autorius ir bendraautoris. Jo populiarūs darbai šiuo metu publikuojami Institutional Investor Magazine, TUBITAK Popular Science Magazine ir Harvard Business Review Turkey. Coskun dėsto ESG investavimo, kapitalo rinkų ir įmonių finansų universitetuose. Jis siūlo įvairius profesinio lygio kursus įvairiose institucijose. Šiuo metu jis eina kviestinio dėstytojo pareigas TED universitete (nuo 2019 m.) Turkijoje ir nuo 1995 m. dirba Turkijos kapitalo rinkų valdyboje kaip vyresnioji reguliavimo institucija. Kaip kviestinis mokslininkas Yener lankysis SDA Bocconi vadybos mokykloje, Bocconi universitete (Italija) 2023–2024 m.

Dr. Yener Coskun (Assoc. Prof. in Finance; CMB; TED Univ., SDA Bocconi); https://orcid.org/0000-0002-3351-998X

Apie Vytautą Černių:

Cernius

Verslo vertinimo  turtiniu  požiūriu ir  likvidavimo atveju ypatumai. Lektorius Vytautas Černius, LTVVIA metodologinės komisijos  pirmininkas, Garbės  teismo narys  prie  AVNT.  Trukmė – 1 val.

Seminaro metu aptarsime verslo (įmonių  akcijų) vertinimo  turtinių  požiūriu, kai verslas tęsia savo veiklą  going  concern ir likvidavimo atveju vertinimo ypatumus, akcentuojant nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto vertinimo specifiką. Taip pat ir nematerialiojo turto ir vadovybės ir/ar pagrindinių  akcininkų kuriamos nematerialaus  turto vertės nustatymo  ypatumus  vertinant  verslą  turtiniu  požiūriu.

Diskusiniai klausimai,  atsiliepiant  į  AVNT  parengtas  rekomendacijas: rinkos  požiūrio taikymas, vertinant nekilnojamajį  turtą, kai rinkos  sandoriai  apima kelis  turtinius vienetus. Pranešėjas  V. Černius,  LTVVIA metodologinės komisijos  pirmininkas, Garbės  teismo narys  prie  AVNT. Trukmė – 1 val.

 Seminaro metu aptarsime rinkos požiūrio taikymo Lietuvoje vertinant nekilnojamajį turtą, kai rinkos  sandoriai  apima kelis (keletą  ir  daugiau) turtinius vienetus, problematika ir  jos  sprendimo  kelius.

Vytautas Černius yra LTVVĮA metodologinės komisijos  pirmininkas, Garbės teismo narys prie AVNT. Dirba  vertinimo srityje nuo pat nepriklausomos Lietuvos atkūrimo, yra verslo, nekilnojamojo  turto ir  kilnojamojo  turto vertintojas, teismo ekspertas. Aktyviai dalyvavo Lietuvoje vystant vertinimo verslo segmentą ypač  pradiniame  jo  etape:  1995 metais  kartu su darbo  grupe  parengė testus siekiantiems tapti vertintojais, 2020 metais atsakingasis redaktorius nacionalių turto ir verslo nacionalinių standartų, pirmųjų  Lietuvoje. Ilgą  laiką  buvo  vertintojų kvalifikacijos egzaminų  komisijos  nariu. Specializuojasi  verslo  vertinimo  srityje. Per  visą  praktinio  darbo  ir  pedagoginio darbo  (dėstė turto vertinimo KTU 1997- 2002 m) laikotarpį ir  ypač dabar savo veikloje siekia vertintojų bendruomenės savivaldos ir kad Lietuvos vertintojai perimtų geriausius  JAV,  JK ir  ES  vertinimo metodologijos  ir  vertinimo praktikos pasiekimus, nebūtų išradinėjami  „dviračiai”.

Apie dr. Valentą Gružauską:

Gruzauskas

Pagalbinis vertinimo įrankis skirtas taikyti lyginamąjį nekilnojamo turto vertinimo metodą. Lektorius dr. Valentas Gružauskas, Rinkos tendencijų vertinimo centro vadovas. Trukmė – 2 val.

Seminaro metu bus kalbama apie galimybę pasinaudoti internetiniu įrankiu skirtu taikyti lyginamąjį nekilnojamo turto vertinimo metodą. Šis įrankis padės pasirinkti lyginamuosius ir parekomenduos pataisos koeficientus remiantis laiko, vietovės, būklės ir ploto kriterijais. Seminaro metu bus pateikiama įrankio koncepcija, funkcionalumas, taikymo atvejai, bei aptariamos galimybės integruoti ESG duomenis (aplinkosauga, socialinė atsakomybė ir valdysena).

Valentas Gružauskas yra Rinkos Tendencijų Vertinimo Centro (RTVC) vadovas, duomenų mokslininkas. RTVC kuria pagalbinius įrankius pagrįstus dirbtiniu intelektu turto vertės ir valdymo srityje. dr. Valentas Gružauskas yra ir Vilniaus universiteto bendruomenės narys. Universitete jis dėsto statistiką, bei gilųjį mokymą. Nuo 2014 metų aktyviai dalyvauja vykdydamas mokslinius tyrimus vertinimo, logistikos ir regionų analizės srityse. 2020 metais įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį „socialinių kompiuterinių simuliacijų“ tematikoje, kuri buvo apdovanota nacionaliniu lygmeniu.