yener

Lektorius doc. finansų dr. Yener Coskun.

ESG kriterijų taikymas nekilnojamojo turto ir verslo vertinime: metodologija, praktinė taikymo galimybė ir taikymo  pavyzdžiai

Pirmojoje seminaro dalyje bus aptariamos metodikos, naudojamos ESG vertinimui nekilnojamojo turto ir verslo vertinimo kontekste. Įprastiniai ESG veiksniai, tokie kaip aplinkos poveikis, socialinė atsakomybė ir korporacinis valdymas. Bus analizuojama kaip šie veiksniai gali būti matuojami ir vertinami, naudojant pramonės standartus, pavyzdžiui, Globalinės ataskaitų iniciatyvos (GRI), Tvarumo ataskaitų standartų valdybos (SASB) arba kitas atitinkamas struktūras nekilnojamojo turto ir verslo vertinime.

Lektorius skirs dėmesio IIRC, TCFD, CDP, CDSB, SCM ISSB-IASB ir, dar svarbiau, ES direktyvoms (t. y. taksonomijai, ESRS, NFRD, CSRD). Bus aptariamas ryšys tarp ESG ir nekilnojamojo turto vertės, o tai itin nauja tema. Taigi, bus aptariamas ESG veiklos (apskaitos ir finansinės veiklos) ryšys, sutelkiant dėmesį į jos praktikas nekilnojamojo turto srityje. Lektorius remsis pramonės patirtimi ir naujausiais tyrimais.

Lektorius seminaro metu pasiūlys subalansuotą išvadą nekilnojamojo turto vertinimui ESG atžvilgiu: „E“ perspektyva (t. y. ekologiškas pastatas) yra labai svarbi, šis aspektas yra akivaizdžiai susijęs su nekilnojamuoju turtu. Tačiau ir „S“ ir „G“ yra svarbūs. Bus pateikiamos išvados, remiantis naujausiais tyrimais ir literatūra.

Bus aptariamos praktinės gairės, kaip vertintojai gali integruoti ESG apmąstymus į nekilnojamojo turto ir verslo vertinimą. Kaip ESG duomenys yra renkami, analizuojami ir naudojami nekilnojamojo turto ir verslo vertinime. Lektorius pateiks galimus ESG duomenų šaltinius nekilnojamojo turto vertinimui. Taip pat aptars, kaip šis aspektas gali turėti įtakos nekilnojamojo turto ir verslo vertei.

Taip pat bus skiriama dėmesio ir atvejo analizei, kaip sėkmingai įdiegti ESG principai į nekilnojamojo  turto  ir  verslo  vertinimą. Kaip galimi pasiekti teigiami rezultatai, tokie kaip aukštesnė reputacija, mažesnis aplinkos poveikis ir geresnė finansinė veikla, gauti dėl ESG orientuotų iniciatyvų.

Dirbtinis intelektas nekilnojamojo turto ir verslo vertinime: Taikymo galimybės ir pasaulinė praktika.

Šioje seminaro dalyje dr. Coskun aptars taikymo galimybes: dirbtinio intelekto (AI) potencialios taikymo galimybės vertinant nekilnojamąjį turtą ir verslą. Kaip  AI gali automatizuoti duomenų rinkimo, analizės ir ataskaitų procesus, susijusius su ESG ir kitais pagrindiniais veiklos rodikliais. Pateiks įžvalgas apie AI įrankius ir technikas, tokias kaip mašininis mokymasis ir natūralios kalbos apdorojimas, kurios gali būti taikomos vertinant nekilnojamąjį  turtą ir  verslą.

Lektorius kaip tik 2024 m. rengia knygą šia tema kartu su kitais srities ekspertais. Ši seminaro dalis bus plėtojama aptariant didelių duomenų (angl. big data) taikymo vertinimuose perspektyvas. Nekilnojamojo turto požiūriu AI-ML yra naudingi įrankiai kompiuteriniui masiniui vertinimo (CAMA) arba automatinio vertinimo modelių (AVM) sistemoms. NLP ir nuotaikų analizė taip pat sulaukianti vis daugiau dėmesio, bus aptarta. Lektorius teigia, kad itin įdomu aptarti socialinių medijų poveikį vertei (konkrečiai gyvenamųjų ir komercinių patalpų vertinimui). Taip pat bus atsižvelgiama į AI-ML taikomųjų programų poveikį vertinimui rizikos valdymo požiūriu.

Lektorius skirs dėmesio pasaulinei praktikai: pasitelks gerosios praktikos ir atvejų analizes, kuriose jau naudojamas dirbtinis intelektas vertinant nekilnojamąjį turtą ir verslą. Kaip AI paremtos įžvalgos pagerino efektyvumą, tikslumą ir strateginį sprendimų priėmimą sektoriuose nuo nekilnojamojo turto investavimo iki tiekimo grandinės valdymo. Bus pasitelkiami nekilnojamojo turto ir verslo vertinimo atvejų tyrimai, tokie kaip „Tesla“, „Exxon Mobile“, „Shell“, kurie yra geriausiai žinomi verslo vertinimo pavyzdžiai.

Yener Coşkun – docentas, tyrinėjantis finansų sritį, ypatingą dėmesį skiriantis nekilnojamojo turto ir verslo vertinimams, ESG ir REIT kainodarai bei būsto makroekonomikai. 2003 m. Yener studijavo  prestižinėje Wharton verslo mokykloje Pensilvanijos univerversitete (UPENN; JAV), o 2019 m. Šefildo universitete (Jungtinė Karalystė). Jo mokslo studijos buvo paskelbtos „Housing Studies”, „Emerging Markets Review” ir „Empirical Economics” mokslo žurnaluose ir kt. Jam priskiriama daugiau nei 1200 citavimų, yra 6 knygų autorius (viena naujausių išleista prestižinės Springer leidyklos), taip pat yra ir įvairių recenzuojamų mokslo žurnalų straipsnių autorius ir bendraautoris. Jo darbai šiuo metu publikuojami „Institutional Investor Magazine”, „TUBITAK Popular Science Magazine” ir „Harvard Business Review Turkey”. Coskun dėsto ESG investavimo, kapitalo rinkų ir įmonių finansus. Šiuo metu jis dirba kaip vizituojantis profesorius Konkordijos universiteto John Molson verslo mokykloje (Kanada) bei Italijos SDA Bocconi vadybos mokykloje, Bocconi universitete (Italija). Taip pat jis eina lektoriaus pareigas TED universitete (nuo 2019 m.) Turkijoje ir nuo 1995 m. dirba Turkijos kapitalo rinkų valdyboje vyriausiuoju reguliuotoju.

Dr. Yener Coskun: https://orcid.org/0000-0002-3351-998X