Pranešimas apie susitikimą Registrų centre

2019 m. gruodžio 5 d. VĮ Registrų centre įvyko Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos ir Valstybės įmonės Registrų centro atstovų susitikimas. Susitikime dalyvavo Registrų centro strateginio vystymo direktorius Adrijus Jusas, klientų aptarnavimo direktorė Daiva Karaliūnienė ir duomenų atvėrimo skyriaus vadovas Paulius Rudzkis, LTVVĮA valdybos pirmininkas Kęstutis Kristinaitis ir atsakingoji vadybininkė Albina Aleksienė. Susitikime aptartos nekilnojamojo turto rinkos sandorių duomenų paketų teikimo turto vertintojams galimybės.