Nukeliamas turto ir verslo vertinimo ataskaitų kokybės valdymo programos įgyvendinimas

  Šių metų birželio 29 d. 11 val. įvyko neeilinis visuotinis asociacijos narių susirinkimas. Susirinkime buvo svarstomas pagrindinis ir vienintelis klausimas – turto ir verslo vertinimo ataskaitų kokybės valdymo programos tvarkos keitimas. Keletas programos reglamentų nuostatų buvo pakoreguotos (susirinkimo protokolas ir patvirtinti reglamentai pateikti el. paštu visiems asociacijos nariams), jų priedai lieka nepakitę.
       Šį programos koregavimą įtakojo tai, kad pateikus pasiūlymą dalyvauti joje buvo gautos tik 7 įmonių paraiškos, tai nesudaro netgi pusės asociacijos narių. Stengėmės išklausyti visų narių pastabas ir pritaikyti tai reglamentuose.
       Šiuo metu programos įgyvendinimas atidedamas iki LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo bei Turto ir verslo vertinimo standartų patvirtinimo. Taigi, dar kartą kviečiame visus teikti paraiškas dalyvauti šioje programoje ir padėti įgyvendinti bendrai kurtą įdėją.
       LTVVĮA