IVSC skelbia parengiamąjį „Tarptautinių vertinimo standartų“ projektą

Tarptautinė vertinimo standartų taryba (IVSC) 2010 m. birželio 2 d. publikavo naują “Tarptautinių vertinimo standartų” (IVS) parengiamąjį projektą. Jis apima daugelio rūšių turto vertinimą, įskaitant ir pirmą kartą siūlytą finansinių priemonių standartą. Taip pat šie standartai atspindi einamuosius pokyčius “Tarptautiniuose finansinės atskaitomybės standartuose”, kurie vis labiau reikalauja aktyvų ir įsipareigojimų vertinimo.
       Globalinių ir nacionalinių reguliavimo institucijų raginimai pakelti tarptautinio vertinimo veiklą įtakojo IVSC sumanymą tobulinti savo standartus. G20 po savo 2009 metų balandžio mėnesio viršūnių susitikimo išleistoje deklaracijoje “Declaration on Strenthening the Financial System” reikalavo: “aiškiai ir nuosekliai nustatyti vertinimo standartų taikymą tarptautiniu mastu”.
       IVSC siekia nustatyti sąvokas ir principus, kurie taikytini visiems vertinimo atvejams, kad pagerintų nuoseklumą, skaidrumą ir tuo pačiu pasitikėjimą vertinimo procesu. Tarptautinė vertinimo standartų valdyba (IVSB) bei IVSC Standartų reguliavimo komisija paskelbė šį parengiamąjį projektą norėdama sulaukti komentarų per viešą trijų mėnesių konsultacinį periodą (komentarus siųsti galima iki 2010 m. rugsėjo 3 d.). Nauji IVS planuojami išleisti 2011 metų sausio mėnesį.
       Chris Thorne IVSB pirmininko komentarai:
       “Vertinimai yra plačiai naudojami ir jais remiamasi finansų bei kitose rinkose, ar įtraukiant į finansines ataskaitas, reguliavimo atitikimui, ar paremti garantiniam skolinimui ir sandorių veiksmams. IVSB siekia prisidėti prie šių rinkų efektyvumo imdamasi priemonių viešai paskelbti apie patikimą ir atitinkantį vertinimą. Mes stengiamės pasiekti šio tikslo plečiant ir tvirtinant IVS bei skatinant šių standartų naudojimą.”

       Michel Prada – IVSC Patikėtinių komisijos pirmininkas priduria:
       “Finansinė krizė ir debatai dėl apskaitos pagal tikrąją vertę privedė prie diskusijų apie esminį vertinimo vaidmenį formuojant finansinę situaciją. Dabartiniame ekoniminiame klimate, kuriame išlieka rinkos nepastovumas ir vertinimo neapibrėžtumas, svarbu priimti vienodus standartus, įgyvendintus remiantis geriausia praktika ir skleidžiančius profesinio elgesio taisykles.”
       Parengiamasis IVS projektas prieinamas IVSC tinklalapyje www.ivsc.org