IVSC publikuoja naujus Tarptautinius vertinimo standartus

Atsižvelgus į pasaulinių reguliatorių vertinimo standartų svarbos pripažinimą, Tarptautinė vertinimo standartų taryba (IVSC) šiandien publikavo naujus Tarptautinius vertinimo standartus (IVS).
      Svarbiausias IVS siekis yra padidinti vertinimo paslaugų vartotojų pasitikėjimą vertinimais, kuriais jie remiasi. Kapitalo rinkos turi pasitikėti vertinimais, po gausių 2008 metų finansinės krizės tyrimų, reguliatoriai ir G-20 patvirtino, kad derami vertinimo standartai ir efektyvus reguliavimas yra būtini padidintam finansiniam stabilumui.
      Naujieji IVS apima plačią turto sritį – finansinių priemonių, nekilnojamojo turto, nematerialiojo turto, verslo. Tai yra trejų metų IVSC vykdyto tobulinimo projekto rezultatas. Tikslas – siekti nuoseklumo bei aiškumo visame vertinimo procese ir įtraukti eilinių vertinimo metodų ir principų paaiškinimus, taip pat kaip ir procedūrų, kurias vertinojai turėtų sekti viso užduoties vykdymo metu.
      Naujasis IVS įsigalios nuo 2012 m. sausio mėn. ir gali būti užsakytas per IVSC interneto svetainę www.ivsc.org
      Daugiau informacijos rasite oficialioje IVSC interneto svetainėje www.ivsc.org