Informacija įmonėms dėl turto vertinimo ataskaitų saugojimo terminų

LR audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas atsižvelgdamas į gaunamus įmonių paklausimus dėl parengtų turto vertinimo ataskaitų saugojimo terminų, atkreipia dėmesį, kad turto vertinimo ataskaitos registruojamos ir jų antrieji egzemplioriai (kopijos) saugomi įstatymų nustatyta tvarka įmonėse , kurios atliko vertinimą. Parengtų turto vertinimo ataskaitų antrieji egzemplioriai turtą vertinančiose įmonėse turėtų būti saugomi 10 metų (kaip įrodymai galimo ginčo atveju).