2010 m. kovo 16 d. įvyko LTVVĮA narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas

2010 m. kovo 16 d. įvyko LTVVĮA narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo:
1. Pristatytos ir patvirtintos LTVVĮA valdybos, dalykinių komisijų bei revizijos ataskaitos už 2009 metų laikotarpį;
2. Aptartos ir patvirtintos asociacijos veiklos gairės 2010 metams;
3. Pristatytas asociacijos biudžetas bei sumažintas nario mokestis, t.y. nuo 2010 metų nario mokesčio dydis – 1200 Lt/metus.