1. Organizacinė:

1.1. Suorganizuoti Visuotinį ataskaitinį asociacijos narių susirinkimą.

1.2. Palaikyti ryšius su valstybinėmis institucijomis, ne pelno bei verslo struktūromis dėl turto ir verslo vertinimo sistemos pagrįstos rinkos principais stiprinimo ir plėtojimo Lietuvoje.

1.3. Bendradarbiauti su BĮ Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR Finansų ministerijos, atstovaujant asociacijos narių interesus turtą vertinančių įmonių atestavimo ir priežiūros klausimais.

1.4. Dalyvauti ir teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos norminių aktų reglamentuojančių turto vertinimo  sistemą priėmimo bei įgyvendinimo.

1.5. Asociacijos veiklos propagavimas.

1.6. Asociacijos narių informavimas apie asociacijos valdybos ir dalykinių komisijų veiklą.

2. Įmonių atestavimo ir priežiūros:

2.1. Dalyvauti svarstant įstatymų ir poįstatyminių aktų pataisas dėl Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių atestavimo ir priežiūros funkcijų įgyvendinimo.

2.2. Ekspertinių rodiklių, reikalingų turto arba verslo vertinimui, apklausų organizavimas.

3. Standartų ir metodologijos:

3.1.  Kartu su Lietuvos turto vertintojų asociacija teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo pakeitimų projekto.

3.2. Kartu su Lietuvos turto vertintojų asociacija teikti pasiūlymus dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos pakeitimo.

3.3. Teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos žemės mokesčio ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymų pakeitimų.

4. Mokslo ir švietimo:

4.1. Organizuoti asociacijos narių vadovams ir darbuotojams seminarus aktualiais turto ir verslo vertinimo bei kitais su vertinančių įmonių veikla ir priežiūra susijusiais klausimais.

5. Tarptautinė:

5.1. Kartu su BĮ Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR Finansų ministerijos ir Lietuvos turto vertintojų asociacija spręsti atstovavimo galimybes tarptautinėse organizacijose.