2016 m. kovo 31 d. vykusiame Visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime buvo patvirtinta 2015 valdybos ir dalykinių komisijų veiklos ataskaita ir asociacijos veikla įvertinta gerai.  Patvirtintas LTVVĮA valdybos siūlomas 2016 m. asociacijos veiklos gairių projektas.  Standartų ir metodologijos komisijos pirmininku išrinktas Vytautas Černius