2014 m. kovo 7 d. kviečiamas Visuotinis ataskaitinis rinkiminis LTVVĮA narių susirinkimas