2013 m. kovo 14 d. vyko Visuotinis ataskaitinis LTVVĮA narių susirinkimas